Bij het nemen van een strafschop scoort een aanvaller een doelpunt. De scheidsrechter stelt echter vast dat er een verdediger het strafschopgebied betrad voordat de bal getrapt werd. Welke beslissing neemt de scheidsrechter?

Correct! Wrong!

Bij de aftrap trapt de speler de bal rechtstreeks in de doel van de tegenstander. Wat beslist de scheidsrechter?

Correct! Wrong!

Bij een aftrap raakt de speler die de aftrap neemt de bal tweemaal zonder dat een andere speler deze heeft geraakt. Wat beslist de scheidsrechter ?

Correct! Wrong!

Een speler raakt de bal met de hand. Wat kan de scheidsrechter beslissen?

Correct! Wrong!

Een doelschop wordt door de keeper/speler rechtstreeks gescoord bij de tegenstander. Wat beslist de scheidsrechter?

Correct! Wrong!

Een verdediger trapt een rechtstreekse vrije schop in eigen doel zonder dat iemand de bal raakt. Welke beslissing neemt de scheidsrechter?

Correct! Wrong!

Bij een inworp gooit een verdediger de bal rechtstreeks in eigen doel zonder dat iemand deze aanraakt. Welke beslissing neemt de scheidsrechter?

Correct! Wrong!

Een speler trekt naar het scoren van een doelpunt zijn trui over zijn hoofd. Wat beslist de scheidsrechter?

Correct! Wrong!

Een aanvaller legt de bal klaar om een hoekschop te trappen. Net voordat hij trapt, deelt een verdediger binnen het strafschopgebied een klap uit aan een aanvaller. Hoe dient de scheidsrechter het spel te laten hernemen ?

Correct! Wrong!

De scheidsrechter stelt vast dat één van zijn assistenten zich onbetamelijk gedraagt naar spelers en supporters. Wat beslist hij?

Correct! Wrong!